Turbo HSR i Turbo HSM

Potężne moduły do znacznie szybszych obliczeń obróbki HSM i HSR

Obróbka HSM i HSR z szybszymi algorytmami

Auto 3+2 THSR

Jeszcze szybsze algorytmy obliczeniowe

Turbo 3D HSR (THSR) i Turbo 3D HSM (THSM) to doskonałe moduły do obróbki zgrubnej i wykańczającej z szybszymi algorytmami obliczeń niż zwykła obróbka HSM i HSR.

THSR i THSM oferują unikalne strategie obróbki i łączenia, dzięki którym generowane są szybkie ścieżki narzędzia. Algorytm błyskawicznie oblicza ścieżkę narzędzia z pomocą  64-bitowej architektury, dzięki temu całkowicie wykorzystuje wszystkie rdzenie procesora

Obecne strategie THSR (Wierszowanie, Konturowa i Resztek) szybko usuwają duże ilości nadmiaru materiału, pozostawiając niewielką ilość naddatku dla strategii półwykańczającej i wykańczającej. Największą zaletą tych strategii jest to, że ścieżka narzędzia jest zawsze bezkolizyjna.

THSM- doskonałe wykończenie powierzchni

Strategie THSM Stały Z, Liniowa i Stały Krok generują wysokiej jakości ścieżkę narzędzia HSM, pozwalają uzyskać wyjątkową jakość powierzchni. Dzięki szybkiemu generowaniu ścieżki narzędzia i wykonywaniu ponownych obliczeń, THSM umożliwia użytkownikowi dobranie najlepszej ścieżki narzędzia w krótkim czasie. Użytkownik ma swobodę kontrolowania odstępów między punktami, co znacznie wpływa na ostateczną jakość powierzchni. 

Automatyczna obróbka zgrubna 3+2 z dużą prędkością

Hybrydowa obróbka zgrubna- automatyczne indeksowanie + Turbo HSR

Technologie Auto 3+2 THSR Wierszowanie i Konturowa wykrywają optymalne kąty pochylenia narzędzia i prowadzą obróbkę indeksowaną tak, aby usunąć maksymalną ilość materiału. Strategie tych obróbek w danym położeniu maszyny pozostają zasadniczo takie same jak w Turbo HSR.

Moduł Auto 3+2 jest przydatny do wydajnej obróbki obszarów podcięć i uzyskania większego dostępu z jednego kierunku. Minimalizuje on liczbę operacji w różnych kierunkach obróbki.

Turbo obróbka zgrubna i wykańczająca

Obróbka Stałego Kroku w 5D

Strategia ta umożliwia obróbkę złożonych kształtów 3D (grupy modeli bryłowych i powierzchniowych) ze ścieżką narzędzia, która ma stały krok. Moduł generuje wzór ścieżki narzędzia ze stałym krokiem, niezależnie od krzywizny ścian. Krok ścieżki pozostaje stały nawet na stromych i płytkich ścianach, dlatego dobrze obrabia różne kształty ścian(zarówno pojedyncze ściany, jak i cały model). Ogólnie w programowaniu używa się kroku w odniesieniu do zadanego kierunku, ale w tej strategii jest inaczej- tu SolidCAM używa globalnego kroku bez ustalonego kierunku, dzięki temu uzyskuje efekt stałego kroku.

Przekonaj się, że warto!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

  • iMachining
  • Rozwiązania CAM
  • FILMY