Obróbka typu szwajcarskiego

Łatwe programowanie tokarek typu szwajcarskiego

Kompleksowe rozwiązanie

Łatwy, intuicyjny interfejs

Rozwiązanie dla zaawansowanych tokarek typu szwajcarskiego

Tokarka typu szwajcarskiego zapewnia opłacalny sposób produkcji małych, złożonych i precyzyjnych części, jednak ręczne programowanie na sterowniku jest zdecydowanie nieproduktywne.

Rozwiązanie SolidCAM Obróbka typu szwajcarskiego ( Swiss-Type Mill Turn) oferuje zestaw zaawansowanych funkcjonalności umożliwiających programowanie części offline, optymalizację, symulację ścieżki narzędzia i weryfikację, bezpośrednio w środowisku SOLIDWORKS, Autodesk Inventor bądź SolidEdge

Dzięki intuicyjnemu menadżerowi synchronizacji kanałów programowanie operacji ustawiania, frezowania i toczenia na wrzecionie głównym i tylnym oraz synchronizacja ich, jest proste i efektywne.

Szeroka paleta operacji toczenia i frezowania w osiach C, Y i B , w tym przełomowa technologia iMachining , dostępna tylko w SolidCAM, zapewnia optymalną obróbkę każdej części.

Obróbka typu szwajcarskiego maszyny

Popraw pracę swoich maszyn Swiss-Type

SolidCAM obsługuje wszystkie popularne marki maszyn i sterowników typu Swiss z nieograniczoną liczbą osi i kanałów.  Poniżej kilka najpopularniejszych maszyn typu szwajcarskiego programowanych za pomocą SolidCAM:

Maksymalna produktywność dzięki optymalizacji i synchronizacji

Łatwy w użyciu Menedżer synchronizacji kanałów, prowadzi przez kolejność operacji, pokazuje kolizje i pomaga ich unikać.

Idealnie nadaje się do synchronizacji i optymalizacji wszystkich operacji obróbczych, pozwalając na uzyskanie maksymalnej wydajności produkcji.

SolidCAM może kontrolować nieograniczoną liczbę kanałów i obsługuje dowolną ilość funkcji maszyny i trybów obróbki.

Funkcja wyłącza generowanie kodu NC lub symulację, jeśli w zdefiniowanej operacji wystąpi jakikolwiek problem z kolizją. Aktywna funkcja będzie oznaczać operacje wymagające poprawy. System sprawdza możliwości synchronizacji z uwzględnieniem logiki sterownika, kinematyki maszyny, współdzielenia osi oraz reguł znaczników oczekiwania synchronizacji.

Program obsługuje trzy różne tryby nakładania. Osie można nakładać na inne osie, przy czym oś podrzędna podąża za osią główną. Tryb jest automatycznie wykrywany w odpowiednich obrabiarkach.

Moduł skraca czas i stabilizuje obróbkę części, korzystając z funkcji wspólnych osi i jednostki napędowej. Moduł daje możliwość synchronizacji dwóch operacji toczenia na różnych głowicach rewolwerowych w tym samym czasie i w określonych warunkach, tocząc na tym samym wrzecionie oraz synchronizacji dwóch operacji frezowania na różnych głowicach rewolwerowych, używając tej samej osi obrotowej.

Nieskończone możliwości w obróbce CNC

Operacje toczenia umożliwiają pełną kontrolę nad wyjściem osi X (dodatniej lub ujemnej), unikając potencjalnych kolizji sąsiednich narzędzi z elementami maszyny CNC. Obróbka typu szwajcarskiego od SolidCAM w pełni obsługuje cykle interpolacji współrzędnych biegunowych (promieniowe lub powierzchniowe).

Niezastąpiona metoda w tokarkach typu szwajcarskiego do precyzyjnej obróbki śrub medycznych.

Program umożliwia zdefiniowanie niestandardowych kształtów gwintów i uzyskanie ścieżki narzędzia do obróbki zgrubnej i wykańczającej w oparciu o profil narzędzia.

SolidCAM oferuje pełną kontrolę nad wyjściem osi C dla wybranego konturu, aby uniknąć potencjalnej kolizji lub dotarcia do miękkich limitów osi maszyny wynikającej z zastosowania specjalnych uchwytów.

Operacje maszynowe MCO

Za pomocą MCO można zdefiniować działania maszyny niezwiązane bezpośrednio z obróbką.

Stosowane postprocesory są wyposażone w już przygotowane standardowe cykle MCO, dzięki czemu wymagana jest minimalna ingerencja użytkownika a programowanie części jest krótsze.  Za pomocą MCO można zaprogramować:

Obróbka typu szwajcarskiego

Zawansowana Symulacja Maszynowa

Zawansowana Symulacja Maszynowa od SolidCAM umożliwia symulację i sprawdzenie ścieżki narzędzia przed rozpoczęciem obróbki oraz wykrywanie kolizji między elementami maszyny, przedmiotami obrabianymi, osprzętem, narzędziami i uchwytami.

Przekonaj się, że warto!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

  • iMachining
  • Rozwiązania CAM
  • FILMY