Obróbka tokarsko-frezarska

W pełni wykorzystaj możliwości swojej maszyny CNC

Kompleksowe rozwiązanie

Łatwy, zintegrowany interfejs

Zaawansowane rozwiązanie do
toczenia i frezowania

Nowoczesne wieloosiowe centra obróbkowe są zaprojektowane tak, aby łączyć jak najwięcej operacji toczenia i frezowania, w celu wytwarzania detali z maksymalną wydajnością.

Ręczne programowanie skomplikowanych części na złożonych maszynach CNC bezpośrednio przy maszynach jest – jeśli w ogóle możliwe – nieproduktywne, podatne na błędy i kosztowne.

Obróbka tokarsko-frezarska od SolidCAM oferuje kompleksowe rozwiązanie dla zaawansowanych frezarko-tokarek wielogłowicowych i wrzecionowych. Moduł umożliwia programowanie operacji na wielu głowicach rewolwerowych i wrzecionach z pełną synchronizacją.

 

Obróbka tokarsko-frezarska maszyny CNC

Przyspiesz pracę na swoich
złożonych maszynach CNC

SolidCAM obsługuje najbardziej złożone maszyny CNC z nieograniczoną liczbą osi i kanałów. Baza danych obrabiarek jest stale powiększana o nowe konfiguracje złożonych centrów tokarsko-frezarskich.  Poniżej kilka najpopularniejszych maszyn CNC programowanych za pomocą SolidCAM:

Maksymalna efektywność dzięki krótszym czasom cyklu

Dzięki łatwemu w użyciu Menadżerowi synchronizacji kanałów, obróbka tokarsko-frezarska jest efektywniejsza. Menadżer prowadzi przez kolejność operacji, pokazuje kolizje i pomaga ich unikać.

Idealnie nadaje się do synchronizacji i optymalizacji wszystkich operacji toczenia i frezowania, pozwalając na uzyskanie maksymalnej wydajności produkcji.

SolidCAM może kontrolować nieograniczoną liczbę kanałów i obsługuje dowolną ilość funkcji maszyny i trybów obróbki.

Funkcja wyłącza generowanie kodu NC lub symulację, jeśli w zdefiniowanej operacji wystąpi jakikolwiek problem z kolizją. Aktywna funkcja będzie oznaczać operacje wymagające poprawy. System sprawdza możliwości synchronizacji z uwzględnieniem logiki sterownika, kinematyki maszyny, współdzielenia osi oraz reguł znaczników oczekiwania synchronizacji.

Program obsługuje trzy różne tryby nakładania. Osie można nakładać na inne osie, przy czym oś podrzędna podąża za osią główną. Tryb jest automatycznie wykrywany w odpowiednich obrabiarkach.

Moduł skraca czas i stabilizuje obróbkę części, korzystając z funkcji wspólnych osi i jednostki napędowej. Moduł daje możliwość synchronizacji dwóch operacji toczenia na różnych głowicach rewolwerowych w tym samym czasie i w określonych warunkach, tocząc na tym samym wrzecionie oraz synchronizacji dwóch operacji frezowania na różnych głowicach rewolwerowych, używając tej samej osi obrotowej.

Obróbka tokarsko-frezarska na maszynach CNC

Interfejs: zintegrowany, łatwy w użyciu, kompletny

W interfejsie użytkownika SolidCAM, bezproblemowo zintegrowanym z SOLIDWORKS, Autodesk Inventor oraz SolidEdge, programujesz operacje toczenia i frezowania na wrzecionie głównym oraz przeciwwrzecionie wykorzystując głowice narzędziowe, koniki, podtrzymki i inne elementy wyposażenia maszyny CNC.

Operacje frezowania obejmują również unikalny i opatentowany iMachining- technologię dostępną tylko w SolidCAM.

Operacje maszynowe MCO

Za pomocą MCO można zdefiniować działania maszyny niezwiązane bezpośrednio z obróbką.

Stosowane postprocesory są wyposażone w już przygotowane standardowe cykle MCO, dzięki czemu wymagana jest minimalna ingerencja użytkownika a programowanie części jest krótsze.  Za pomocą MCO można zaprogramować:

Obróbka tokarsko-frezarska

Zawansowana Symulacja Maszynowa

Zawansowana Symulacja Maszynowa od SolidCAM umożliwia symulację i sprawdzenie ścieżki narzędzia przed rozpoczęciem obróbki tokarsko- frezarskiej oraz wykrywanie kolizji między elementami maszyny, przedmiotami obrabianymi, osprzętem, narzędziami i uchwytami.

Przekonaj się, że warto!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

  • iMachining
  • Rozwiązania CAM
  • FILMY