Obróbka 5-osiowa

Przetestowania i wydajna obróbka 5D

Elastyczność i kontrola w trakcie frezowania 5D

Unikanie kolizji

Sprawdzone ścieżki narzędzia dla obróbki 5D

Obróbka 5-osiowa od SolidCAM  to najbardziej przetestowane i sprawdzone w przemyśle frezowanie 5D. Moduł oferuje zaawansowaną kontrolę ścieżek i kolizji oraz intuicyjny interfejs.

Elastyczność, kontrola i unikanie kolizji

Każda ze strategii obróbki 5D dostarcza rozbudowanych opcji kontroli dojścia/wycofania narzędzia, połączeń poszczególnych ścieżek oraz sterowania pochyleniem osi narzędzia.

Wszystkie ruchy są zabezpieczone przed kolizjami, a użytkownik może zastosować wiele różnych strategii łączenia w zależności od odległości pomiędzy punktami ruchu.

SolidCAM zapewnia również opcje kontroli kątów wyprzedzenia/opóźnienia oraz kąta pochylenia bocznego.

Funkcje kontroli kolizji są realizowane zarówno dla narzędzia jak i dla uchwytu, dostępne są również różne strategie w celu uniknięcia kolizji.

Odcinanie wieloosiowe

Operacja ta w sposób bardzo wydajny obrabia części, które wymagają przycięcia wzdłuż krawędzi w celu uzyskania ostatecznego kształtu. Wykorzystuje wysoce zautomatyzowany algorytm, aby utworzyć ścieżkę narzędzia, w celu odcięcia krawędzi elementów cienkościennych .

Gratowanie wieloosiowe

Czasami frezowanie 5D pozostawia zadziory i ostre krawędzie, które mogą przeszkadzać lub utrudniać montaż i współpracę elementów oraz grozić skaleczeniem użytkownika. Usunięcie ich to najlepsza opcja.

Gratowanie wieloosiowe tworzy ścieżkę narzędzia do usuwania zadziorów i ostrych krawędzi na zewnętrznych krawędziach geometrii części. Położenie narzędzia względem krawędzi jest zawsze optymalnie ustawiane względem sąsiednich ścian.

Obróbka 5-osiowa - Specjalne strategie i funkcje

Obróbka SWARF

Obróbka SWARF

Pozwala na takie pochylenie narzędzia, aby obrabiać ściany przy pomocy jego bocznej (walcowej) części. Może wykorzystywać całą długość skrawającą narzędzia, co skutkuje lepszą jakością powierzchni i krótszym czasem obróbki.

Obróbka 5­-osiowa konturu

Obróbka 5­-osiowa konturu

Operacja obróbcza konturu prowadzi narzędzie strategią 5-osiową wzdłuż krzywej profilu 3D, wychylając je zgodnie ze zdefiniowanymi liniami wychylenia. Strategia ta jest przydatna do wygładzania ostrych krawędzi i obróbki wykańczającej konturu.

Obróbka Wielołopatkowa

Obróbka Wielołopatkowa

Z łatwością obrabia wirniki i inne tego typu elementy, wykorzystując wiele strategii efektywnej obróbki zgrubnej i wykańczającej każdej części tych złożonych kształtów.

Wiercenie wieloosiowe- obróbka 5D

Wiercenie wieloosiowe

Operacja wiercenia wieloosiowego wykorzystuje automatyczne rozpoznawanie otworów, a następnie łatwo i szybko wykonuje wszelkie obróbki wiertarskie, ustawiając się osią narzędzia zgodnie z osią otworu. Operacja ta posiada opcje zaawansowanego łączenia, pochylania oraz unikania kolizji charakterystyczne dla wszystkich obróbek 5-osiowych .

Obróbka Kanałów

Obróbka Kanałów

Dzięki tej 5-osiowej strategii można obrabiać wloty i wyloty kanałów, pomp itp ., zarówno w odlewach, jak i w pełnych elementach przy użyciu frezów kulowych . Operacje obróbki zgrubnej i wykańczającej można szybko zdefiniować oraz niezawodnie symulować.

Konwersja HSM do 5 osi- frezowanie 5D

Konwersja HSM do 5 osi

Operacja ta przekształca ścieżki 3D HSM na ścieżki 5-osiowe, dodając kontrolę kolizji i możliwość sterowania pochyleniem narzędzia. Pozwala na zastosowanie krótszych narzędzi, co zwiększa stabilność i sztywność układu .

Obróbka 5D Śrubowa

Obróbka Śrubowa

Generuje 4-osiową ścieżkę narzędzia do obróbki zgrubnej i wykańczającej dla śrub przy użyciu różnego rodzaju frezów (promieniowych, kulistych lub walcowo-czołowych).

Przekonaj się, że warto!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

  • iMachining
  • Rozwiązania CAM
  • FILMY