Obróbki szybkościowe HSS

Wydajne strategie obróbki powierzchnej​

Skuteczne strategie obróbki powierzchniowej

Całkowita kontrola narzędzia

Moduł HSS wartościowy dla każdej firmy

SolidCAM HSS to moduł obróbki powierzchniowej z dużą prędkością wybranych powierzchni (ścian) części, w tym podcięć. Zapewnia on płynną i wydajną obróbkę, liczne strategie, pełną kontrolę narzędzi oraz łatwy wybór elementu do obróbki bez konieczności definiowania granic. Obsługiwane są zarówno narzędzia standardowe, jak i kształtowe.

Zalety modułu przekładają się na znacznie podwyższoną jakość powierzchni. Jest to wartościowy dodatek dla każdej firmy prowadzącej obróbki CNC wszelkiego rodzaju części

Solidcam HSS obróbka powierzchniowa

Skuteczne strategie obróbki powierzchniowej

Moduł SolidCAM HSS dostarcza liczne strategie obróbki powierzchniowej. Tworzą one gładkie, bezkolizyjne, pozbawione wyżłobień, optymalne i wydajne ścieżki narzędzia dla obróbek wykańczających wybranych powierzchni.

HSS posiada specjalne funkcje łączenia ścieżek narzędzia, generując łagodne i styczne dojścia oraz wycofania narzędzia. Ruchy łączące ścieżki narzędzi mogą być kontrolowane przez użytkownika tak, aby omijać otwory i szczeliny, bez konieczności modyfikacji kształtu modelu. Wycofanie możne być wykonane do dowolnej płaszczyzny wycofania.

Wyższa jakość powierzchni

Pełna kontrola kolizji przygotówki z narzędziem, uchwytem i trzpieniem oraz możliwość wyboru powierzchni chronionych. Dostępnych jest kilka strategii wycofania- wszystkie pod pełną kontrolą użytkownika.

Swoboda kontrolowania ruchu wejścia i wyjścia narzędzia, bez konieczności modyfikacji powierzchni. Możliwe jest wydłużanie lub przycinanie ścieżki narzędzi oraz przeskakiwanie szczelin i otworów. Dostępny jest wybór spośród wielu opcji wejścia i wyjścia.

Możliwość używania frezów stożkowych, teowych i kulowych w celu obróbki trudnodostępnych miejsc (ściany ujemne pochylone).

Solidcam HSS obróbka powierzchniowa

Całkowita kontrola narzędzia

HSS jest modułem CAM, który przenosi obróbkę 2.5D znacznie ponad obróbkę konturu, kieszeni i płaszczyzn, dostarczając możliwość obróbki 3D prowadząc ją wzdłuż wybranych powierzchni na częściach pryzmatycznych oraz częściach 3D.

Ścieżka narzędzia jest skupiona na jednej lub wielu powierzchniach i koncentruje się na tworzeniu płynnego ruchu na ścianach, które tworzą złożony kształt 3D.

Pełna kontrola ruchów narzędzia pozwana obrabiać tylko wybrane obszary, bez konieczności tworzenia granic czy też geometrii konstrukcyjnej.

Przekonaj się, że warto!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

  • iMachining
  • Rozwiązania CAM
  • FILMY