Automatyczne rozpoznawanie i obróbka

Technologia, która przyśpieszy programowanie CAM​

Fazowanie i gratowanie

Rozpoznawanie otworów

Zaawansowane rozpoznawanie kieszeni

SolidCAM AFRM (Automatic Feature Recognition & Machining)- Automatyczne Wykrywanie Cech i Obróbka wyznacza nowe standardy programowania CAM. Zamiast obrabiać każdą pojedynczą kieszeń w oddzielnej operacji, wszystkie kieszenie (otwarte, zamknięte, ślepe bądź przelotowe) są automatycznie rozpoznawane i identyfikowane z odpowiadającą im głębokością i poziomem Z oraz obrabiane w jednej operacji. Istnieje możliwość włączenia pełnej ochrony mocowań w operacjach kieszeni, rozpoznawania kieszeni i wierceniu.  

AFRM

Fazowanie i gratowanie

SolidCAM automatycznie rozpoznaje wszystkie ostre krawędzie, w których można zastosować fazowanie.

Zaawansowane rozpoznawanie otworów

SolidCAM automatycznie identyfikuje wszystkie otwory w modelu bryłowym i generuje niezbędne operacje CNC. 

Kreator otworów z funkcją Drag and Drop

Kreator otworów z funkcją Drag&Drop optymalizuje zadanie programowania CAM dla złożonych otworów.

Funkcja Drag&Drop umożliwia automatyczne generowanie wszystkich operacji poprzez przeciągnięcie i upuszczenie na element wybranego procesu obróbki CNC. Kompletny proces może być wybrany z biblioteki standardów lub zdefiniowany przez użytkownika.

Przekonaj się, że warto!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

  • iMachining
  • Rozwiązania CAM
  • FILMY