Aktualności SolidCAM

Nawet 100% dotacji na szkolenia SolidCAM!

Ruszyły nabory KFS 2023

Ruszyły nabory Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2023 rok. Pula środków wynosi blisko 220 mln złotych, z czego większość rozdysponowana będzie już w pierwszym kwartale. Nie czekaj i sprawdź, jak uzyskać bezzwrotne dofinansowanie na szkolenia z oferty Premium Solutions.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy wspiera rozwój pracowników i pracodawców na terenie całej Polski, umożliwiając pozyskanie środków zewnętrznych na podwyższanie kompetencji w firmach zatrudniających min. 1 pracownika na umowę o pracę (bez względu na wymiar etatu).

Pula środków KFS na 2023 rok obejmuje kwotę prawie 219 752 000 złotych.

Wysokość dofinansowania do szkoleń z oferty Premium Solutions Polska wynosi 100% dla mikroprzedsiębiorstw oraz 80% dla pozostałych firm. Z reguły jest to 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, czyli nawet 18 000 złotych na osobę!

PRIORYTETY KFS 2023

W 2023 roku pracodawcy będą mogli otrzymać dofinansowanie w ramach priorytetów KFS, które mają na celu:

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przeznaczone na dowolne szkolenie z oferty Premium Solutions Polska, w tym na szkolenia z oprogramowania SOLIDWORKS, SolidCAM, DraftSight i wiele innych.

NABORY KFS 2023

Nabory w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego odbywają się zazwyczaj w dwóch lub trzech turach:
 • I tura – styczeń-luty
 • II tura – czerwiec (nabór uzupełniający)
 • III tura – koniec roku (środki niewykorzystane, nierozliczone, które zostały powiatom po rozliczeniu I tury oraz środki z rezerwy)

Komunikaty dotyczące naborów publikowane są na stronach Powiatowych Urzędów Pracy.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Wspieramy przedsiębiorców w uzyskaniu dofinansowania z KFS – ograniczamy do niezbędnego minimum czas potrzebny do przygotowania wymaganych dokumentów i w pełni kontrolujemy proces dofinansowania oraz rozliczenia projektu.

W ramach współpracy oferujemy:

 • Monitoring terminów naborów wniosków do KFS
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami
 • Przygotowanie rozliczenia dofinansowania i pomyślnego zamknięcia całego procesu KFS

Nie czekaj, złóż razem z nami wniosek i zwiększ swoją szansę na uzyskanie dofinansowania na szkolenia dla siebie oraz Twoich pracowników.

Zapraszam do kontaktu:
szkolenia

Aleksandra Wrotkowska

Manager ds. szkoleń

 • iMachining
 • Rozwiązania CAM
 • FILMY