SolidCAM dla Operatorów​

Efektywniejsza produkcja CNC

Większe możliwości operatorów

Usprawnienie procesu produkcyjnego

Usprawnienie produkcji CNC

Rozdział obowiązków między operatorem CNC i programistą CAM jest często stosowany w warsztatach mechanicznychW celu dokonania drobnych zmian w kodzie NC, wyjaśnień związanych z konfiguracją, używanymi narzędziami bądź symulacją operacji, operator musi kontaktować się z programistą. Prowadzi to do opóźnień w przepływie pracy podczas produkcji CNC. 

SolidCAM dla Operatorów został stworzony, aby usprawnić procesy na poziomie hali produkcyjnej. Program umożliwia bardziej doświadczonym operatorom CNC dobre zrozumienie danych części CAM i w przypadku potrzeby dokonanie szybkiej edycji niektórych parametrów operacji obróbki.

SolidCAM umożliwia wybór zakresu funkcji udostępnianych operatorom CNC. Na stanowisku z oprogramowaniem SolidCAM for Operators Simulator istnieje możliwość tylko symulacji, natomiast SolidCAM for Operators Editor umożliwia również dodatkową edycję. 

SolidCAM dla operatorów
SolidCAM dla operatorów

SolidCAM dla Operatorów to liczne korzyści dla twojej firmy

Dzięki SolidCAM dla Operatorów możesz przejść przez każdy ruch w programie, skracając czas konfiguracji i potrzebę „przebiegu próbnego” programów na obrabiarce.

Operatorzy widzą pełne symulacje, dzięki czemu mogą zapobiegać nieoczekiwanym awariom lub kolizjom.

Operatorzy mogą wprowadzać drobne poprawki bez konieczności polegania na programiście CAM, który jest już zajęty programowaniem następnej części.

Program umożliwia operatorowi zobaczenie wszystkich szczegółów każdej operacji, w tym narzędzi, definicji konfiguracji, mocowania materiału, korekcji roboczych i pełnej symulacji procesu.

Poznaj tryby Editor i Simulator

SolidCAM for Operators Editor daje operatorowi maszyny CNC możliwość otwierania istniejących części CAM, utworzonych przez programistów. Umożliwia edytowanie operacji w razie potrzeby (np. zmiana stopniowania), ponowne obliczenie, symulowanie, a następnie przetworzenie nowego kodu G.

SolidCAM for Operators Simulator nie umożliwia edycji części CAM. Operator ma możliwość wyświetlenia listy tabeli narzędzi ze wszystkimi szczegółami, zrozumienia mocowania, korekcji roboczych oraz obejrzenia symulacji części CAM przed uruchomieniem kodu G na maszynie CNC.

EDITOREDITOR LTSIMULATOR
Podgląd modelu
Podgląd tabeli narzędzi ze szczegółowymi danymi
Podgląd wszystkich operacji, danych i ich geometrii
Podgląd warunków cięcia dla każdej operacji
Pełna symulacja procesu
Zmiana danych narzędzia i warunków skrawania
Obliczenie operacji
Regeneracja kodu G po edycji
Zmiana danych operacyjnych
Zmiana konfiguracji

Chcesz dowiedzieć się więcej?

  • iMachining
  • Rozwiązania CAM
  • FILMY